بعد از نوشتن کتاب اولم ، رویای نوشتن کتابی رو داشتم که قوانین جامع تر و کاملتری رو از رسیدن به خواسته ها به خواننده ارائه بده،اما برای نوشتنش نیاز به تجربه بیشتری داشتم،نیاز به آزمون وخطاهایی که باعث بشه یکسری از اصول رو درابتدا بخودم اثبات کنم.تاهم بتونم بهتر توضیحشون بدم وهم برای خواننده درک بیشتری بهمراه داشته باشه .این کتاب شامل حقایقی میشه که رسیدن به هرخواسته ای رو برای ما امکان پذیر میکنه ،باورهایی که ایجاد اونها در ذهن وعمل کردن به اونها برای هرکسی رسیدن به خواسته هاش رو ممکن می کنه برای همین نام کتاب این شد :

"باورِرسیدن"

توضیحات این محصول

برای دیدن جزئیات و توضیحات هر فصل بر روی دکمه آن کلیک کنید :