من مسئول زندگی خودم هستم.

زندگی ما زمانی تغییر میکند که ما آگاهانه 100%مسوولیت  زندگیمان را برعهده بگیریم.واین طور نباشد که وقتی با مشکلی مواجه می شویم ویا درخودمون ایرادی پیدا میکنیم آن را به گردن پدرومادر،جامعه ،دوست و…بیندازیم .زیرا دراین صورت نه تنها هیچوقت رشد و پیشرفت نمی کنیم ،بلکه در هاله ای از احساس بد فرو می رویم ،احساس ناامیدی،نفرت ازدیگران ،حسرت و… ونتیجه ای که خواهیم گرفت افسردگی بیشتر و غم ورنج خواهد بود.

Read More »

چگونه می توانم تغییرکنم؟

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندید و فقط پرهیز کنید،خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند و شکل می گیرد, پس شروع كنيد به انتخاب كردن درست! انتخاب راه خودتان.
بدون ترس از قضاوت . بدون ترس از زمين خوردن!شروع کنید به تصمیم گرفتن وعمل به آن،حتی اگر درابتدا نتیجه ندهد،حتی اگر به نتیجه اشتباه ختم شود!!!

Read More »

چرا نمی توانم قانون جذب را بپذیرم؟

از همه شما می خواهم فقط برای چند روز جای ساعت دیواری منزل خود را تغییر دهید، خواهید دید که تاچند وقت چشم شما ناخود آگاه بازهم بهمان جای قبلی ساعت نگاه میکند .

کارکرد ذهن به همین شکل است ، یعنی عادتها  بی هیچ اثر بیرونی وبه راحتی به زندگی ما شکل می دهند .و چون این اتفاق به تدریج و به آرامی اتفاق می افتد ما متوجه آن نمی شویم.

Read More »