راه رسیدن به خواسه ها

جای ساعت دیواری خونت روعوض کن

برای رسیدن به نتایج وخواسته هایی که الان از نظر ما خیلی دست نیافتنی هستن، باید بدانیم که ما به اندازه تمام عمرمان یک طور دیگر زندگی و فکر کرده ایم ،پس برای تغییر و رسیدن به آنها هم باید به کائنات اجازه دهیم که به روش خودش عمل کند و مارا به خواسته هایمان برساند،وظیفه ما فقط این است که اززندگیمان لذت ببریم وشکرگزار داشته هایمان باشیم.

Read More »

چرا نمی توانم قانون جذب را بپذیرم؟

از همه شما می خواهم فقط برای چند روز جای ساعت دیواری منزل خود را تغییر دهید، خواهید دید که تاچند وقت چشم شما ناخود آگاه بازهم بهمان جای قبلی ساعت نگاه میکند .

کارکرد ذهن به همین شکل است ، یعنی عادتها  بی هیچ اثر بیرونی وبه راحتی به زندگی ما شکل می دهند .و چون این اتفاق به تدریج و به آرامی اتفاق می افتد ما متوجه آن نمی شویم.

Read More »