از تنهایی رنج میکشم!!!!!

تنهایی یک احساس است که بارها همه ما دچار آن شده ایم وخیلی طبیعی است که هرانسانی در طول زندگی خود این تجربه را داشته باشد که احساس تنهایی کند.اما نکته قابل توجه اینجاست که این تنهایی نباید به ما احساس بدی را منتقل کند.ما درتلاش هستیم که بتوانیم بادیدگاهی متفاوت به هرموضوعی نگاه کنیم ،دیدگاهی که مارا به احساس بهتربرساند.وتنهایی یکی ازاین موضوعات است.

Read More »