چطور پول وثروت رابه زندگیم جذب کنم؟

همه ما شاید یک روزی به این فکرکرده باشیم که فلان ثروتمند یا فلان فرد موفق چطور تونسته به اینهمه ثروت و مال و اموال دست پیداکنه؟! که ما هرچقدر تلاش هم میکنیم به هیچ چیزی نمی رسیم!

اولین نکته مهمی که لازمه همه ما بدونیم اینه که ثروت درابتدا در ذهن ساخته میشه وبعد در دنیای بیرونی نمود پیدا میکنه! این نکته ایه که هیچوقت هیچکسی به ما نگفته.وبرای همینه که ماهرچقدر می دویم به مقصد نمی رسیم.

Read More »