دسته‌بندی نشده

جلسه سوم دوره رایگان خوشبختی در می زند

-اگر میخواهید از قانون جذب برای رسیدن به آرزوهایتان بیشترین بهره را ببرید این جلسه ،شاه کلیدهای اساسی را در اختیار شما قرار میدهد که با استفاده از آنها میتوانید به هرخواسته ای به راحتی دست پیدا کنید. [...]

همدیگر را قضاوت نکنیم

خداوند همه مارا آفریده و به یک اندازه عاشق همه ماست.ما انسانیم وهرکدام از ما ممکن است درجایگاهی اشتباه کنیم.وهیچ کدام بری از عیب وایراد نیستیم ، پس هرگز نمی توانیم واجازه نداریم که یکدیگر را قضاوت کنیم ، پس لازم است گاهی بتوانیم که با کفشهای همدیگر راه برویم. [...]

تومعمارزندگیت هستی

این ما هستیم ،که دراین جهانی که دو قطب مثبت ومنفی دارد ، انتخاب می کنیم درکدام قطبش زندگی کنیم . به کدام جنبه زندگی بیشتر بپردازیم..و طبق قانون بی تغییر توجه به هرچیزی که احساس مارا بد می کند اتفاقات بد را برای ما رقم می زند و توجه به خواسته ها اتفاقات خوب. [...]

سال خوب همراه با حال خوب بسازیم

سال جدید بااین تضاد میخواهد به ما بفهماند که باید یاد بگیریم که در درجه اول حالمان باخودمان خوب باشد و به صلح باخودمان برسیم .وبعد ارتباطات عالی خود بخود شکل میگیرد.اما دیگران به شرطی از بودن باتو لذت می برند که تو در درجه اول حالت بادرونت وخدای خودت خوب باشد .که وقتی تنها می شوی از تنهاییت فرارنکنی وبه جامعه و دیگران پناه نبری تا درشلوغی خودت را کنی. [...]

گودزیلایی بنام ترس از کرونا

" از هرچیزی بترسی برسرت می آید" این فقط یک ضرب المثل نیست.این جمله حکایت از قانونی بی تغییر در این جهان است.قانونی که می گوید: زندگی ما بازتابی از از افکار و فرکانسهای ماست.یعنی تجربه ای که ما اززندگی خودمان داریم انعکاسی است از آنچه به آن بیش از حد توجه می کنیم. [...]

نحوه منطقی کردن خواسته ها به همراه دو تمرین فوق العاده

ماهمواره خواسته ها واهدافی در زندگی داریم که برای رسیدن به آنها تلاش میکنیم. ما بدنبال راهکارهایی هستیم که ما راهرچه سریعتر به خواسته هایمان برساند. واین موضوع ذهن مارا دربیشتر زمان روز درگیرخودش کرده است. -مثلا ما درس میخوانیم وبه دانشگاه می رویم تا به خواسته مان برسیم. -ماازدواج میکنیم تا به خواسته هایمان برسیم. -ما کتاب میخوانیم تابه خواسته هایمان برسیم [...]