کنترل ورودیها و خالی کردن ذهن از آشغالها

وقتی به هرخبری وبه هرحرفی گوش می دهی،وپای هرجلسه و مجلسی مینشینی،وقتی مدام پای اخبار و سریالهای تلویزیونی نشسته ای و…تو داری ذهنت را باآشغال پرمیکنی.
تو ذهنت را با اطلاعاتی پر می کنی  که ترسها،تردیدها،نگرانیها واحساس بد را برایت به ارمغان می آورد!!!

ورودیهای ما سازنده افکارما،افکارما سازنده باورهای ما وباورهای ما سازنده واقعیتهای زندگی ماست.
پس چیزی درزندگی نیست که نتوانیم کنترلش کنیم.به این شرط که غذای ذهنمان را آشغالی نکنیم.
به شرط اینکه ذهنمان را باورودیهای سالم وقدرتمند تغذیه کنیم.وآنوقت دنیابرایمان آن بهشتی میشودکه به دنبالش هستیم.

شما حتی اگر بدانی یک وعده غذایی فقط 1% احتمال دارد که سمی باشد ویا تاریخش گذشته و تورا مریض خواهد کرد،تو هرگز لب به آن غذا نمی زنی.چون برای جسمت وسلامتی خودت ارزش قایلی!!.پس چطوربرای ذهنت و افکارت که دنیای درونت وروحت را تغذیه می کند و آینده زندگیت را می سازد ،ارزش قایل نیستی؟ و هر منبع تغذیه آلوده را واردش می کنی ؟!

من دراین فایل توضیح داده ام که هر فردی چطور می تواند ورودیهای ذهنش را کنترل کند تا به احساس بهتر در زندگی برسد و برطبق قانون بی تغییر جهان اتفاقات بهتر را تجربه کند.

مشتاقانه منتظر نظرات شما عزیزانم هستم 

برای دانلود فایل رایگان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*