چرا دعاهایم مستجاب نمی شود؟

همه ما درطول زندگی بارها بارها شاهداین جریان بوده ایم که والدینمان ،خانواده واقوام وافرادجامعه وقتی درخواستی از خداوند دارند  به چه شکل دعا می کنند ودعاهایشان همراه با گریه وزاری واحساس بدبوده وهست،وحتی گریه کردن واشک ریختن زیاد راعاملی برای زوداجابت شدن دعایشان می دانند،واین درحالیست که همه آنها حاجاتی دارند که شایدحتی دهها سال برایش اشک ریختند وهرگزبدستش نیاوردند!!! وبعد این ناتوانی  ونرسیدن به خواسته شان، رابه صلاح وقسمت گره زده اند.

همه این ناکامی ها تنها بعلت عدم درک قوانین بی تغییر جهان هستی است.قوانینی که خداوند جهان بطور ثابت دراین جهان قرارداده ،قانونی که میگوید وقتی تو به خواسته ات  می رسی که دراحساس خوب باشی.یعنی در احساس غم و گریه و زاری ماندن ،مساویست با دور شدن از خواسته ها و دقیقا جذب اتفاقات بد.

یعنی دراین حالت  ما فکر میکنیم که داریم از خدا درخواست میکنیم ،درحالیکه خداوند در قران می فرماید ” شرط اجابت دعاهای شما این است که مرا اجابت کنید و بمن ایمان وباور داشته باشید”

و ما باید بدانیم که درخواست با گریه و زاری دقیقا به این معناست که ماخدا و قدرت او برای اجابت خواسته هایمان را باورنداریم.واگرنه بایک احساس خوب که نشانه ایمان وباور قلبی به خداست از او میخواستیم که به حاجاتمان برسیم ،مگر نه اینکه آرامش و حال خوب از نشانه های یک مومن واقعی است ؟!! و دانستن این نکته وتغییر این باور می تواند تحولی عظیم در نحوه درخواست کردن و دریافت خواسته ها را در ما به وجود آورد.

-روش صحیح دعاکردن واجابت خواسته چطوراست؟
-چه دعایی بکنیم وچطورازخدابخواهیم که بی هیچ زجرو شکنجه ای ،خواسته هایمان براورده شود؟

پاسخ این سوال مطلبی است که دراین فایل به  تفصیل توضیح داده شده است 

مشتاق نظرات انگیزه بخش شما عزیزان دراین قسمت هستم.

برای دانلود فایل رایگان روی لینک زیر کلیک کنید:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*