نتیجه رابطه صمیمانه باهمسر

چقدراز زمان مادرطول زندگی مشترک صرف راضی کردن طرف مقابلمان برای انجام یک کار، یارفتن به یک سفرو…. میشود؟ 

ماااگر فقط یک صدم آن زمان را در هرروز صرف هم صحبتی وهمدلی باهمسرمان کنیم، خیلی خیلی راحت تر می توانیم، این مشکل به ظاهر حل نشدنی رانه تنها حل کنیم، بلکه اززندگی مشترکمان لذت بیشتری هم ببریم.

منتظرنظرات ارزشمندتون دراین قسمت هستم. 

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*