من مسئول زندگی خودم هستم.

 زندگی ما زمانی تغییر میکند که ما آگاهانه 100%مسوولیت  زندگیمان را برعهده بگیریم.واین طور نباشد که وقتی با مشکلی مواجه می شویم ویا درخودمون ایرادی پیدا میکنیم آن را به گردن پدرومادر،جامعه ،دوست و…بیندازیم .زیرا دراین صورت نه تنها هیچوقت رشد و پیشرفت نمی کنیم ،بلکه در هاله ای از احساس بد فرو می رویم ،احساس ناامیدی،نفرت ازدیگران ،حسرت و… ونتیجه ای که خواهیم گرفت افسردگی بیشتر و غم ورنج خواهد بود.

ولی آیا ما برای کشیدن غم و رنج به این دنیا آمده ایم؟!
تووفقط تومسئول زندگی خودت هستی،وتاوقتی نتوانی این موضوع رابپذیری،توهرگز خالق زندگیت نخواهی بود،وزندگیت مثل برگی درباد هرلحظه تحت تاثیر عوامل بیرونی قرارخواهدگرفت.

خداوند بارها وبارها در قران می فرماید که” این اتفاقاتی که انسان تجربه میکند ،بخاطر چیزی است که خودش از پیش فرستاده،وخدا بر بندگانش ظلم نمی کند”
پس یکباربرای همیشه به خودت وخدایت اعتمادکن،و سکان زندگیت روبدست بگیر.اگر به دنبال یک ناجی برای زندگیت و سرنوشتت میگردی تا بیاد و دستت رو بگیره و به سرزمین خوشبختی ببره،به شما پیشنهاد میکنم به اتاقت برو و به آینه خوب نگاه کن.

ناجی تو در آینه منتظره!

این فایل انگیزشی  را می توانی هرصبح وشب ،بعدازبیداری وقبل ازخواب  گوش بدهی.

منتظر کامنتهای بی نظیر شما عزیزان دراین قسمت هستم 

برای دانلود فایل رایگان روی لینک زیر کلیک کنید:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*