سپاسگزاری، مسیر رسیدن به خواسته ها

هر صبح که ازخواب بیدارمیشویم،ذهن خودرابرای یک روزجدید برنامه ریزی میکند،وچه بهتر اینکه صبحمان باسپاسگزاری ازخداوند وتمرکز برنکات مثبت زندگیمان شروع شود.

سپاسگزاری نزدیکترین احساس به خداوند است.احساسی که مارا به نزدیکترین فرکانس ممکن به خدا می رساند ،  ویکی از مهمترین تکنیک های رسیدن به هرخواسته ای تمرین شکرگزاری است.

یکی از ویژگیهای مهمی که باید در انجام سپاسگزاری در نظر داشته باشیم این است که اگر نوشتن و گوش کردن و صحبت کردن درمورد شکرگزاری به تو احساس خوبی نمی دهد بدان که این سپاسگزاری فقط لق لقه زبانته.و در دل هیچ احساسی نداری!! این تمرین هرگز جواب نمی دهد.

نشانه بزرگ یک سپاسگزاری درست ،بانتیجه عالی ، احساس خوب است.

وقتی ابتدای روزت رابا این فایل شروع کنی؛ ورودیهای ذهنت راتاحدزیادی کنترل کرده ای و ذهنت را درمسیرتجربیاتی قرارداده ای که تورا بهمه چیز می رساند وازهمه مهمتر:”احساس خوب”!! و طبق قانون بی تغییر جهان هستی وقتی تو دراحساس خوب باشی ،اتفاقات خوب را در زندگیت تجربه خواهی کرد.

تمرین سپاسگزاری در ذهن ما فقط به این شکل معنی شده که هرروز تعدادی جملات رو درباب سپاسگزاری بنویسیم،درحالیکه این تمرین فقط جزئی از شکرگزاری نعمات در زندگی ما میتونه باشه، ماباید درهرلحظه ،درهرلحظه بیاد خدا و سپاسگزار داشته هامون باشیم، ماباید درهرلحظه راضی باشیم از آنچه هستیم  و آنچه داریم تابه احساس خوب برسیم ، ماباید درهرلحظه خواسته هامون رو به خدا بگیم با احساس یقین به اینکه به ما می دهد ،این یعنی یک سپاسگزاری واقعی.

این فایل انگیزشی را می توانی هرصبح وشب ،بعدازبیداری وقبل ازخواب گوش بدهی.و من بی صبرانه منتظر نظرات وتجربیات عالی شما دراین قسمت هستم.

برای دانلود فایل رایگان روی لیک زیر کلیک کنید:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*