جلسه هفتم دوره رایگان خوشبختی در می زند

داستان آشنایی خیلی از ما با قانون جذب  به این دلیل بود که ما میخواستیم به یک ماشین یا خانه خاص و یا دریک کلام به پول و ثروت دست پیدا کنیم .در نخستین گامها و در وهله اول نشانه هایی هم دیدیم  از یکسری نتایج کوچک اما چرا خواسته اصلی ما محقق نشد؟ 

چرا ما تاکنون نتوانستیم پول و ثروت را به زندگیمان جذب کنیم؟

جذب ثروت شامل یکسری قوانین ثابت می شود که ما میتوانیم از آن بعنوان علم ثروتمندشدن، هوش مالی یا هرچیزدیگری یاد کنیم.اما اصل یک چیز است اینکه تا ذهن ما آمادگی دریافت ثروت را پیدانکند و یا بهتر بگویم تا ذهن ما ثروتمند نشود خبری از ثروت در دنیای بیرونی نخواهد بود.

حالا سوالی که پیش می آید این است که ذهن چگونه ثروتمند میشود؟

ذهن ما وقتی بپذیرد که ثروتمند شدن و جذب ثروت هم مثل داشتن یک مداد قرمز در کودکی بسیار ساده است، و ثروت هم مثل اکسیژن در این جهان فراوان است ویا اینکه ثروتمندان انسانهایی مغرور و بدکاری نیستند و خیلی ازاین موارد که احساس بدی را به ما نسبت به پول میدهد مثل حس حسادت،طمع،خساست،نفرت و…آن وقت ذهن احساس بهتری به پول پیدا میکند.ببینید امکان ندارد که ناخود آگاه ما نسبت به پول و کمبود آن حس بدی داشته باشد و نتیجه جذب ودریافت فراوانی پول باشد .امکان ندارد.

دراین جلسه من به تفصیل درمورد مواردی از این قبیل صحبت کرده ام که اگر به درستی وبارها آنهارا یادداشت و تکرار کنید نتیجه چیزی جز اتفاقات خوب مالی برای شما نخواهد بود

همچنین اگر میخواهی قوانین کامل جذب ثروت را بدانی من دراین سایت بهترین و جامع ترین کتاب دراین زمینه را ترجمه و تلخیص کرده ام و مجموعه ای از باورهای ناب ثروت ساز را در آن جمع آوری کردم که میتوانی با کمترین قیمت از آن استفاده کنی و ارزشی در زندگیت بیافرینی که گرانترین دوره ها در زندگیت ایجاد میکند.

برای تهیه این کتاب روی این لینک کلیک کنید

این جلسه بصورت لایو در صفحه اینستاگرام بااندکی تغییر برگزار شده است.

ازاین جلسه فوق العاده لذت ببرید.

-هرجلسه را حداقل 5بار گوش دهید

-تمرینات را در دفتر زیبایی که برای این دوره تهیه کرده اید بنویسید.

منتظر نظرات زیبا و ارزشمند شما عزیزان دراین قسمت  سایت هستم .

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*