دوست موفقم سلام نداگوهری هستم ،اگر بهر دلیلی الان برروی این سایت هستی واین متن رو میخونی، بدون که خداوند درحال اجابت دعاهایت است.وبی شک چندساعت، چندروز، یاچندساله که ازخدا میخوای که زندگیت رو تغییر بده وبه سمت خوشبختی هدایتت کنه. من هم سه سال پیش درجایگاه امروزی شمابودم. و الان با نتایج زیادی از موفقیت در زمینه روابط، عزت نفس، موفقیت مالی، پیدا کردن هدف ورسالت زندگیم، کنترل خشم ورسیدن به آرامش، احساس نزدیکی به خدا، شادی وحس خوب همیشگی و... درجایگاه الانم هستم.وهمچنان دراین مسیر درحرکتم. این سایت راهی برای به اشتراک گذاشتن تمام تجربیات شخصی من هست، برای رسیدن به یک آرامش روحی و رسیدن به خواسته هایی که یک روز برای ما فقط یک رویابود. کافیه قدم اول روبرداری وازفایلهای رایگان ما استفاده کنی، اگرحالت بهترشد و نتیجه گرفتی، قدم بعدی روبردار و ازمحصولات ما استفاده کن. من به شما قول میدم، که اگر به تمرینات همون طور که درفایلها توضیح داده شده عمل کنی، نتایج قبل ازسه ماه وارد زندگیت میشه، واگرادامه بدی نتایج درزندگیت بزرگ وبزرگ ترمیشه.من با اطمینان به شما میگم چون خودم یک روزی این مسیر رو طی کردم. بااحترام :نداگوهری

فایل های انگیزشی

سپتامبر 19, 2020 6

کتاب باورِ رسیدن (فصل اول)

به نام خداوند روزی ده و رهنمای سالها طی شد ازین عمر تاکه [...]